Pakalpojumi

Pielāgotās programmatūras izstrāde

Custom development ir mūsu pamatkompetence un šajā jomā cenšamies balstīties uz jaunākajām tendencēm programmatūras izstrādes jomā, to skaitā Agile SCRUM, izstrāde ar prototipēšanas pieeju, atvērtā koda tehnoloģiju un industrijas faktisko standartu izmantošana maksimāli efektīvā veidā. Plānojot risinājumus, rūpējamies gan par sistēmas funkcionalitāti, gan par tās lietošanas ērtumu. 

Programmatūras produktu ieviešana

Mūsu galvenās kompetences ir ECMS (Enterprise Content Management Solution - Uzņēmuma satura vadības sistēmas) risinājumu ieviešana, kas nodrošina klienta pamata darbības procesu realizāciju. ECMS risinājumus piedāvājam klientiem ieviest un uzturēt uz mūsu izstrādāta ECMS bāzes, vai citām atvērtā koda tehnoloģijām, kas atbalsta klienta esošo IT arhitektūru. 

Klienta satura vadības un web portālu realizācijai piedāvājam izmantot atvērtā koda CMS (Content Management System - Satura vadības sistēmas) Drupal 7 un Drupal 8, kuru ieviešana nodrošinās plašu efektīvu resursu izlietojumu, plašu funkcionalitāti un mūsdienīgas tehnoloģijas, kas tiek nepārtraukti attīstītas no atvērtā koda komūnas puses.

Pilnvērtīgai klientu darba plūsmu elektronizācijai, piedāvājam veikt biznesa procesu analīzi un optimizāciju, kā arī nodrošināt esošo klienta informācijas sistēmu integrāciju, to skaitā ieviešot BPMS (Bussines Process Management System - biznesa procesu vadības risinājumus). Šādu risinājumu izmantošana ļauj ātri nodrošināt strādājošas elektroniskās darba plūsmas, saglabājot klienta esošo informācijas sistēmu funkcionalitāti.

Programmatūras pilnveidošana un uzturēšana

Spējam īsos termiņos pārņemt esošo klienta sistēmu uzturēšanu un nodrošināt to darbības nepārtrauktību. Uzturēšanas pārņemšanas procesā mēs analizējam esošās sistēmas arhitektūru, izmantotās tehnoloģijas un infrastruktūru, sastādām uzturēšanas darbu plānu, kā arī sakārtojam uzturēšanai nepieciešamās testa un izstrādes vides. 

Programmatūras izstrādes un uzturēšanas procesu reorganizācija

Veicam esošo izstrādes un uzturēšanas procesu analīzi, lai nodrošinātu klientam efektīvāku informācijas sistēmu izstrādes un uzturēšanas procesu. Procesu reorganizācijas ietvaros, sniedzam klientam IT atbalsta risinājumu ieviešanā, to skaitā:  uzdevumu vadības sistēmu (JIRA u.c.), izejas koda vadības sistēmu (Git u.c.), piegāžu automatizācijas rīkus (Jenkins u.c.), tehniskās dokumentācijas vadības sistēmu (Confluence u.c.) kā arī citās jomās.